ما کجا شما کجا ارباب

تا یه چیزیمون میشه کلاس میپیچونیم ، حوصله کسی نداریم و......

وقت یه عالم بزرگوار  که انقدر حاشون بده که توان راه رفتن ندارند، برای مجلس ارباب خودشون هر طوری شده میرسونند که یک توسلی به آقامون اباعبدالله داشته باشند.

چقدر امشب مجلس عجیبی بود

حاج آقا حاشون خیلی بد بود ، همه کسانیکه جلو نشسته بودند چشماشون پر اشک شده بود از اینکه حاج آقا خیلی سخت میتونستند حرف بزنند.

ما کجا و نوکرای تو کجا ارباب

از زیر سِرُم برای نیم ساعت سخنرانی  و 5 دقیقه توسل  با اشتیاق بیای که یه وقت برا اربابت کم نذاری!

ما کجا و نوکرای تو کجا ارباب

 

خدا به آبروی ابوالفضل العباس  حاج آقا مجتبی تهرانی را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما.

/ 0 نظر / 16 بازدید