رفیق


ما در روایت داریم که دوست بدار کسی را که با تو کلنجار می‏رود؛ برای این‌که تو
را اصلاح کند. این اعتراض‌ها و بگو مگوها موجب نشود که پیوند دوستی الهی شما با
یکدیگر تضعیف شود. آدمی باش که اگر در رفاقت و دوستی، برخوردهایی پیدا شد که در
راستای اوامر الهی بود، دست از این رفاقت نکشی! کسی که برای نفع دینت با تو کلنجار می‏رود را در راه خدا دوست بدار! کلنجار رفتنش موجب نشود که دوستی برمحور الهی شما ضربه بخورد.  برخوردهای ظاهری با خواسته‏های نفسانی نمی‏سازد.  لذا مواظب باش که به خاطر نفس، دوستی الهی را کنار نگذاری و قطع پیوند در راه هوای
نفس نکنی!   از بیانات حضرت استاد، آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی(رحمة الله علیه)

/ 0 نظر / 24 بازدید