حی علی العزا

 

ازآسمان رسداین زمزمه به گوش

حی علی العزا فی ماتم حسین

 

 

چه زیبا فرمود آن عالم بزرگوار که

"إنّ الاسلام بَدءُوه محمدی و بقاءُه حسینی"

 

 

 

 

 

 شکر خدا را که در پناه توایم حسین جان

 

 

ممنون آقا جان که باز به ما لیاقت لباس سیاه پوشیدن و عزاداری عنایت کردی.       

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید