به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی

خدا رو شکر سفر اصفهان به خوبی و خوشی تمام شد 

خاطرات زیاد و دوست داشتنی به یادگار موند

از میدان و امام و سی و سه پل گرفته تا کباب گلپایگان

جای همگی خالی

از همسفران عزیز هم ممنون

آقا حسام و آقا امیر حسین و آقا محسن و آقا علیرضا

 

 

 

 

 

 

 

و در آخر

اینکه سفر خوش گذشت و دوست داشتم!!!

/ 1 نظر / 23 بازدید
سید حسام

(: اینکه سفر رو جمع بندی کردی رو دوست دارم!